Decks ‣ Seventh

Isshiki Satoshi of Shokugeki no Souma

Donated By: Natsu
Trait: Knowledge
Champion: Natsu
Masters: --