Decks ‣ Niku Shogun

Mito Ikumi of Shokugeki no Souma

Donated By: Aku
Trait: Strength
Champion: --
Masters: --