Decks ‣ Mirage Shot

Himuro Tatsuya of Kuroko no Basuke

Donated By: Natsu
Trait: Ambition
Champion: Natsu
Masters: --, Delphine